Det forventes, at kompetencernes halveringstid i fremtiden vil falde til fem år. Folk vil i løbet af en 30 år lang karriere skulle opdatere deres kompetencer seks gange undervejs. 

Deloitte

En hybrid arbejdsplads kræver mange andre kompetencer, bl.a. følelsesmæssig intelligens, effektiv ledelse, indflydelse på andre og positive relationer. De fem kompetencer udholdenhed, omskiftelighed, selvomsorg, hybrid selvstændighed og virtuel innovation er måske mindre kendte, men vil alle være altafgørende i fremtidens arbejdsverden.

Det bliver vigtigt at træne ubrugte kompetencer og efteruddanne sig til helt nye, efterhånden som arbejdet bliver mere flydende, og der skal arbejdes i hybride arbejdsmodeller.

The Importance of Empathy in the Workplace | CCL

The Institute of
 Working Futures

Future of Work overview | Deloitte Insights

Research Reveals Workplace Preferences Depending on Personality Types | Psychreg

The Purpose Of Place & The Power Of People | Work Design Magazine


New Research: Diversity + Inclusion = Better Decision Making At Work
(forbes.com)

Making the Hybrid Workplace Fair (hbr.org)

Change Management Training for Leaders | Harvard Business Publishing

Hybrid work anxiety is causing employee burnout | McKinsey

Future of Work | Gartner


Turnover ‘Tsunami’ Expected Once Pandemic Ends (shrm.org)

Company Culture Doesn’t Just Impact Well-Being — It Also Impacts Productivity (forbes.com)

Culture: 4 keys to why it matters | McKinsey & Company

How boards can navigate the future of work and the workplace: PwC


masser af frisk luft

mulighed for at arbejde hjemmefra eller væk fra arbejdspladsen 

masser af dagslys 

Ifølge en undersøgelse vægter ansatte i Storbritannien følgende tre parametre højest. – Psychreg

82% af de adspurgte medarbejdere i en Gartner undersøgelse siger, at det er vigtigt, at deres arbejdsplads ser dem som hele mennesker og ikke blot ansatte. 

Gartner

I mange virksomheder er der et ønske om fortsat at kunne arbejde hjemmefra, om ikke andet noget af tiden. Men dette vil samtidig drastisk ændre vores opfattelse af tilhørsforhold, samarbejde og ikke mindst vores opfattelse af arbejdspladsen som begreb.

Dette har medført en transformation af kontormiljøerne og introduceret idéen om, at det klassiske kontor kun er én af mange muligheder for ‘arbejdsmæssige økosystemer’, som folk kan vælge imellem

Arbejdspladserne vil blive omdefineret og være i fortsat udvikling

Kompetencer på arbejdspladsen

Ledelse

Virksomhedskultur og inklusion

Center for Creative Leadership ser en direkte sammenhæng mellem ledernes præstationer og empati – idet de ledere, der blev opfattet som de mest empatiske af deres kolleger, samtidig scorede højest på præstationer hos deres chefer.

En god virksomhedskultur kræver empati over for medarbejdernes oplevelser, og det er lederne, der skal være med til at udforme dette for deres teams. De yngre generationer søger en mere empatisk ledelsesstil eller en mentor, der kan hjælpe dem med at trives og vokse som medarbejdere. 

Ressourcer

Harvard Business Review har konstateret, at teams med stor diversitet er i stand til at løse problemer hurtigere end teams, hvor medlemmerne ligner hinanden rent kognitivt. En anden undersøgelse har vist, at rummelige teams træffer bedre beslutninger op til 87% af tiden. 

En vigtig faktor, når der skal skabes en inkluderende virksomhedskultur, er at skabe arbejdspladser, hvor medarbejderne føler, de kan tage hele deres personlighed med på arbejde, føler sig værdsat, retfærdigt behandlet og kan tale åbent og blive hørt. Og ud over at gøre virksomheden til et bedre arbejdssted har dette også vist sig at øge præstationsniveauet.

Læs mere om fremtidens arbejdsplads og disse tendenser her i vores vidensbank.

www.insights.com

'Kontormiljøer vil blive indrettet, så funktionerne bliver mere fleksible, og så de virker inspirerende, understøtter læring og supervision, styrker målsætninger, inkorporerer virksomhedskulturen og giver de ansatte en oplevelse af meningsfuldhed.'

Work Design Magazine

Vores tal viser, at kun omkring en tredjedel af de ansatte føler, at deres arbejdsgivere lykkes med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, der fremmer effektivt samarbejde og skaber en følelse af teamwork og sammenhold.

PWC

Empatisk ledelse bliver en nødvendighed.

54%

- Gartner

Arbejdsdesign med mennesket i centrum – med fleksible arbejdsbetingelser, fokus på samarbejde og empatisk ledelse – kan øge medarbejdernes præstationsniveau med op til

Workplaces will be redefined and continue to evolve

Inklusion bliver nøglen til at skabe en bedre kultur på arbejdspladsen.

200%

Ifølge McKinseys undersøgelser har organisationer med en kultur i den øverste kvartil 

højere afkast til aktionærerne end dem i den nederste kvartil.

Lederne skal gå forrest i forhold til fleksibilitet

Fleksibilitet er vigtigt, når der skiftes til hybridt arbejde – for såvel ansatte som arbejdsgivere. Dette giver mulighed for at gentænke arbejdsmønstre, praksisser og tilstedeværelsen på kontoret. En fleksibel tilgang vil kunne fastholde de dygtige medarbejdere, skabe bedre trivselspraksisser og sikre, at der tages højde for den enkeltes præferencer.

49%

Og endnu vigtigere: Det er usikkerhed omkring deres arbejdsplads, der får dem til at føle sig udbrændte. 

af respondenterne siger, at de føler sig ’delvist udbrændte’ eller mere.

En rapport fra McKinsey viser, at 

I fremtidens arbejdsverden kommer lederne til at spille en vigtig rolle i forhold til at stå i spidsen for forandring på en måde, der inspirerer og guider teams gennem usikre perioder. Klarhed og en åben og ærlig dialog omkring forandringer på arbejdspladsen vil være en vigtig støtte for medarbejderne.

52%

søger p.t. nyt job, en stigning på 35% fra året før.

SHRM

Begrebet virksomhedskultur dækker over, ‘hvad, hvorfor og hvordan’ folk gør tingene, og det er ikke længere muligt at overlade dette til tilfældighederne. Det er vigtigt hele tiden at arbejde på at bygge en stærk, konsekvent og ensartet kultur på tværs af virksomheden; ellers kan resultatet blive, at I mister nogle af jeres dygtigste medarbejdere. 

En stærk virksomhedskultur giver øget engagement og bedre præstationer

72%

højere i forhold til medarbejderengagement end organisationer med en svag kultur.

According to research by McKinsey, organisations with top quartile cultures post a return to shareholders

Forbes anslår, at virksomheder med en attraktiv organisationskultur scorer

 *According to Gartner

Når man som organisation fokuserer på at opbygge en god virksomhedskultur, vil man kunne se fremragende resultater. Ud over en øget fastholdelse af medarbejderne viser undersøgelser desuden, at engagementet og præstationsniveauet stiger i hele virksomheden. 
I fremtidens arbejdsliv vil det være en høj prioritet hos medarbejderne at føle sig forbundet med virksomhedens kultur og målsætninger.

Vi har nået til et fantastisk øjeblik i en ellers omvæltende tid: Et øjeblik, hvor vi har chancen for at gentænke og redefinere vores kontorer i forhold til, hvordan fremtidens arbejdsplads skal se ud for vores medarbejdere.

Her er de tre største tendenser, der ændrer, hvordan vi føler os forbundet til vores arbejdsplads, leder vores teams og udvikler vores kompetencer og vores arbejdsmiljø.

Top tre over tendenser, der former fremtidens arbejdsplads 

Hvor mange procent af de ansatte siger, at det vil have indflydelse på deres lyst til at blive i jobbet, om de kan arbejde fleksibelt eller ej? *

'Kontormiljøer vil blive indrettet, så funktionerne bliver mere fleksible, og så de virker inspirerende, understøtter læring og supervision, styrker målsætninger, inkorporerer virksomhedskulturen og giver de ansatte en oplevelse af meningsfuldhed.'

Work Design Magazine

Læs mere om fremtidens arbejdsplads og disse tendenser her i vores vidensbank.

masser af frisk luft

mulighed for at arbejde hjemmefra eller væk fra arbejdspladsen 

masser af dagslys 

Ifølge en undersøgelse vægter ansatte i Storbritannien følgende tre parametre højest. – Psychreg

I mange virksomheder er der et ønske om fortsat at kunne arbejde hjemmefra, om ikke andet noget af tiden. Men dette vil samtidig drastisk ændre vores opfattelse af tilhørsforhold, samarbejde og ikke mindst vores opfattelse af arbejdspladsen som begreb.

Det forventes, at kompetencernes halveringstid i fremtiden vil falde til fem år. Folk vil i løbet af en 30 år lang karriere skulle opdatere deres kompetencer seks gange undervejs. 

Deloitte

I 2030 vil jobs med fokus på personlige eller ikke-tekniske kompetencer udgøre 63 %.

The Institute of
 Working Futures

I fremtiden bliver personlige kompetencer nøglen til succes.

Kompetencer på arbejdspladsen

Center for Creative Leadership ser en direkte sammenhæng mellem ledernes præstationer og empati – idet de ledere, der blev opfattet som de mest empatiske af deres kolleger, samtidig scorede højest på præstationer hos deres chefer.

82% af de adspurgte medarbejdere i en Gartner undersøgelse siger, at det er vigtigt, at deres arbejdsplads ser dem som hele mennesker og ikke blot ansatte. 

Gartner

54%

Arbejdsdesign med mennesket i centrum – med fleksible arbejdsbetingelser, fokus på samarbejde og empatisk ledelse – kan øge medarbejdernes præstationsniveau med op til

49%

Og endnu vigtigere: Det er usikkerhed omkring deres arbejdsplads, der får dem til at føle sig udbrændte. 

af respondenterne siger, at de føler sig ’delvist udbrændte’ eller mere.

En rapport fra McKinsey viser, at 

I fremtidens arbejdsverden kommer lederne til at spille en vigtig rolle i forhold til at stå i spidsen for forandring på en måde, der inspirerer og guider teams gennem usikre perioder. Klarhed og en åben og ærlig dialog omkring forandringer på arbejdspladsen vil være en vigtig støtte for medarbejderne.

Set i lyset af alt det, der foregår i verden i dag, er få færdigheder vigtigere for en leder, uanset niveau, end evnen til at kunne håndtere forandringer.

Harvard Business Review

Mere effektiv forandringsledelse vil blive krævet af lederne.

Ledelse

Harvard Business Review har konstateret, at teams med stor diversitet er i stand til at løse problemer hurtigere end teams, hvor medlemmerne ligner hinanden rent kognitivt. En anden undersøgelse har vist, at rummelige teams træffer bedre beslutninger op til 87% af tiden. 

Vores tal viser, at kun omkring en tredjedel af de ansatte føler, at deres arbejdsgivere lykkes med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, der fremmer effektivt samarbejde og skaber en følelse af teamwork og sammenhold.

PWC

højere afkast til aktionærerne end dem i den nederste kvartil.

200%

Ifølge McKinseys undersøgelser har organisationer med en kultur i den øverste kvartil 

højere i forhold til medarbejderengagement end organisationer med en svag kultur.

72%

Forbes anslår, at virksomheder med en attraktiv organisationskultur scorer

52%

søger p.t. nyt job, en stigning på 35% fra året før.

SHRM

Undersøgelse viser, at 46% af respondenterne føler sig mindre forbundet til deres arbejdsplads og 42% siger, at virksomhedskulturen er blevet dårligere siden før pandemien. Kun 21 % svarer, at de er meget engageret i deres arbejde.

Society for Human Resource Management (SHRM)

En dårlig virksomhedskultur fører til større udskiftning i medarbejderstaben.

Virksomhedskultur og inklusion

Vi har nået til et fantastisk øjeblik i en ellers omvæltende tid: Et øjeblik, hvor vi har chancen for at gentænke og redefinere vores kontorer i forhold til, hvordan fremtidens arbejdsplads skal se ud for vores medarbejdere.

Her er de tre største tendenser, der ændrer, hvordan vi føler os forbundet til vores arbejdsplads, leder vores teams og udvikler vores kompetencer og vores arbejdsmiljø.

Når man som organisation fokuserer på at opbygge en god virksomhedskultur, vil man kunne se fremragende resultater. Ud over en øget fastholdelse af medarbejderne viser undersøgelser desuden, at engagementet og præstationsniveauet stiger i hele virksomheden.

I fremtidens arbejdsliv vil det være en høj prioritet hos medarbejderne at føle sig forbundet med virksomhedens kultur og målsætninger.

Top tre over tendenser, der former fremtidens arbejdsplads 

This site uses cookies

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.